Het afgelopen jaar was een recordjaar voor zonne-energie in Vlaanderen, met maar liefst 1.047,47 megawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd, volgens het toonaangevende Solar Magazine op basis van cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Dit vertegenwoordigt een significante groei ten opzichte van voorgaande jaren, en is een duidelijke indicatie van de groeiende acceptatie en implementatie van zonne-energie in de regio.

De installaties werden verdeeld over 152.285 nieuwe zonnepaneelinstallaties, waarbij consumenten een belangrijke rol speelden door maar liefst 28 procent meer zonnepanelen te installeren dan in dezelfde periode in 2022. Dit benadrukt de groeiende interesse en betrokkenheid van huishoudens bij duurzame energieoplossingen.

Een opvallend aspect is de afkoeling van de groeicijfers in het derde kwartaal, die echter ruimschoots werden overtroffen door een eindejaarsrush in december. Deze piek aan het einde van het jaar illustreert de veerkracht en dynamiek van de markt, ondanks enige periodes van verminderde groei.

De trend naar duurzame energie wordt verder onderstreept door de significante groei in diverse vermogenscategorieën. Zo nam bijvoorbeeld het omvormervermogen in de categorie “Kleiner dan 10 kilowatt” met 31 procent toe, terwijl de categorieën “10 tot 40 kilowatt”, “40 tot 250 kilowatt”, “250 tot 750 kilowatt”, en “Groter dan 750 kilowatt” groeicijfers van respectievelijk 178 procent, 151 procent, 250 procent, en 167 procent lieten zien.

Samengevat, de recordhoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen in 2023 getuigt van de groeiende acceptatie en implementatie van zonne-energie in Vlaanderen. De stijgende interesse van consumenten en bedrijven, in combinatie met de groeiende capaciteit in diverse vermogenscategorieën, wijst op een veelbelovende toekomst voor duurzame energie in de regio.

Voor meer gedetailleerde informatie, inclusief grafieken en specifieke vermogenscijfers, verwijzen we naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voor de meest actuele gegevens.

Bron: Solar Magazine, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)