Installateurs in Vlaanderen zijn vanaf nu verplicht om de installatie van thuisbatterijen te melden bij netbeheerder Fluvius. Dit besluit is genomen door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Voorheen was er in Vlaanderen een subsidie beschikbaar voor consumenten die een thuisbatterij aanschaften. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moest de thuisbatterij, net als eventuele zonnepanelen, verplicht geregistreerd worden bij Fluvius.
Na het wegvallen van de subsidieregeling verdween echter ook de meldingsplicht. Minister Demir heeft nu besloten om deze verplichting opnieuw in te voeren.

“Er wordt vastgehouden aan deze meldingsplicht voor installateurs van elektriciteitsopslagfaciliteiten”, staat in het besluit van de Vlaamse regering. “Deze melding is noodzakelijk om enerzijds de veilige en betrouwbare werking van het net te garanderen en anderzijds in het kader van de verplichte Eurostat-rapportage.”

De Vlaamse regering neemt hiermee het advies over van de Vlaamse Ombudsdienst, die al in zijn jaarverslag van 2022 pleitte voor de invoering van een meldingsplicht voor thuisbatterijen.

Artikel 4.1.18/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 verplicht installateurs van hernieuwbare-energie-installaties om maandelijks een lijst naar de netbeheerders te sturen met de geplaatste hernieuwbare-energie-installaties voor elektriciteitsproductie, waaronder zonnepanelen. Deze verplichting wordt nu aangevuld met een vergelijkbare verplichting voor installateurs van elektriciteitsopslagfaciliteiten.