Goed nieuws voor eigenaars van grootschalige productie-installaties! Fluvius heeft onlangs aangekondigd dat ze de grens voor dergelijke installaties verhoogt van 10 naar 25 kVA. Dit betekent dat installaties tot 25 kVA niet langer een netstudie hoeven aan te vragen. Deze beslissing zal het proces voor installatie-eigenaars aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze wijziging geen impact heeft op de belastingen, aangezien dit onder de federale bevoegdheid valt. Voor particulieren die een PV-installatie met een omvormervermogen van meer dan 10 kVA hebben, blijft de verplichting om zich te registreren als zelfstandige, evenals andere administratieve verantwoordelijkheden, waaronder belastingen op de inkomsten uit de injectie.

Deze ontwikkeling onderstreept het belang van het nauwlettend volgen van de technische specificaties met betrekking tot omvormervermogen, aangezien dit een aanzienlijke invloed kan hebben op de business-case van zonnepanelen. Bijvoorbeeld, voor enkelfasige netaansluitingen wordt maximaal 5 kVA omvormervermogen toegestaan, terwijl installaties met een omvormervermogen van meer dan 30 kVA een externe netontkoppelbeveiliging moeten plaatsen.

Kort samengevat, deze beslissing van Fluvius biedt een aanzienlijke vereenvoudiging voor installatie-eigenaars, terwijl het belang van aandacht voor technische specificaties en regelgeving wordt benadrukt. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de laatste editie van de PV Vlaanderen Nieuwsflits (2024/04).